Chìa khóa vàng để Hưng Yên phát triển trù phú

19/02/2020

Những năm qua, NHCSXH tỉnh Hưng Yên luôn tận tụy với người nghèo, chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để họ hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo bền vững và khát vọng làm giàu chính đáng. Giai đoạn 2015 - 2019, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt gần 2.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương 552 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách các cấp trên 78 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 4.676 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%; 5 huyện, thị xã, thành phố và 141 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Báo Hưng Yên

Các tin bài khác