Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng NTM

04/03/2020

Xác định hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tốt với NHCSXH tỉnh, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển SXKD. Ngoài ra, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ KHKT thu hút khoảng 20.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều thanh niên đã xây dựng những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo Báo Đắk Lắk

Các tin bài khác