Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

04/03/2020

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã giúp người nghèo từng bước vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đến nay, gần 13.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi để SXKD. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Hằng ở thôn Chò Tráng, xã Cao Ngọc, vay vốn đầu tư chăn nuôi kết hợp trồng rừng, thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác