“Bàn đạp” thoát nghèo

04/03/2020

Những năm qua, Hội PN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH giúp cho hàng nghìn hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến hết năm 2019, dư nợ ủy thác từ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là 9.325 tỷ đồng (chiếm 99,3% tổng dư nợ). Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ là 3.787 tỷ đồng (chiếm 40,6%).

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác