Đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất

09/03/2020

Trong 3 năm qua, NHCSXH huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã đẩy mạnh các kênh tín dụng phục vụ người dân phát triển sản xuất, nhất là trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Huyện Khánh Sơn đã chuyển đổi hơn 800ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên khoảng 2.700ha, phần lớn là các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh, quýt đường, măng cụt.

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác