Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

04/03/2020

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ hội viên có điều kiện mở rộng quy mô và phát triển kinh tế, Hội CCB phường Tân Hòa, TP Hòa Bình (Hòa Bình) đã phối hợp với NHCSXH để cho 39 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 1 tỷ đồng. Năm 2019, Hội CCB phường xây dựng nguồn Quỹ hội đạt 227 triệu đồng, bình quân 620.000 đồng/người/năm. Hàng năm, duy trì tổ chức 3 buổi tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi theo nhu cầu của hội viên.

Theo Báo Hòa Bình

Các tin bài khác