Phụ nữ Mường La thi đua “Dân vận khéo”

04/03/2020

Trong năm 2019, Hội PN huyện Mường La (Sơn La) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 2.778 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 85 tỷ đồng; 225 tổ, nhóm tại các chi hội tiết kiệm hơn 800 triệu đồng… giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, phát triển sản xuất. Hội đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 120 cán bộ chủ chốt, hội viên nòng cốt; thành lập mới 1 tổ phụ nữ nghèo liên kết khởi nghiệp nuôi dê, đã trao dê giống cho 5 hộ phụ nữ nghèo xã Mường Trai.

Theo Báo Sơn La

Các tin bài khác