Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

04/03/2020

Trong năm 2019, Hội PN xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Các chi hội duy trì nguồn quỹ với tổng số tiền 185 triệu đồng; giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi hội viên ốm đau với số tiền trên 40 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương” của xã trên 4 triệu đồng, huy động mỗi hội viên góp 5 nghìn đồng/năm để mua thực phẩm cho trường Mầm non của xã cải thiện bữa ăn cho trẻ…

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác