Giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn tín dụng chính sách

09/03/2020

Thời gian qua, nhiều gia đình đã được NHCSXH tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện vay vốn vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến hết tháng 2/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 2.753 tỷ đồng; trong đó cho vay hộ nghèo trên 959 tỷ đồng, hộ cận nghèo 574 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 152 tỷ đồng.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác