Tỉnh Hoà Bình có trên 74.000 lượt hộ thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi

24/03/2013
(VBSP) Ngày 22/3, UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH giai đoạn 2003 - 2012. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc NHCSXH; Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hòa Bình.
Hoa-Binh-600

Thay mặt UBND tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Cửu tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo, qua 10 năm hoạt động, đến 31/12/2012 tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh Hòa Bình đạt hơn 1.629 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hàng năm đạt 23%. Với phương thức cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, toàn tỉnh đã thành lập được 2.948 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ 1 chương trình tín dụng ban đầu là cho vay hộ nghèo, đến hết năm 2012 NHCSXH tỉnh đang thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ 1.627 tỷ đồng.

10 năm qua đã có trên 328 nghìn lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH tỉnh. Nguồn vốn của NHCSXH góp phần giúp trên 74.000 lượt hộ thoát nghèo; xây dựng trên 17.000 ngôi nhà và 34.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 1.000 lao động là con hộ nghèo, hộ chính sách được đi xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho 8.700 lao động và hơn 26.900 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc NHCSXH đề nghị Ban đại diện HĐQT các cấp cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu phát triển đến năm 2020 của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình là tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ các chương trình tín dụng chính sách bình quân 10%/năm, đến năm 2020 đạt dư nợ khoảng 3.300 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%; tỷ lệ thu lãi từ 90% trở lên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của chi nhánh NHCSXH tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua. Đồng thời, chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thu hồi các khoản nợ đến hạn và củng cố hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như Điểm giao dịch xã để vốn vay ưu đãi thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới các Sở, ban ngành có liên quan tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực hoạt động cho NHCSXH, để ngân hàng thực sự là công cụ thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, 16 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 10 năm qua đã được UBND tỉnh Hoà Bình tặng Bằng khen.

Đinh Thắng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác