Tín dụng chính sách tiếp sức vùng khó khăn xứ Lạng

(VBSP News) Trong suốt 15 năm qua, NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ DTTS miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 2.630 tỷ đồng với 77 nghìn hộ vay, trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng dư nợ. Phóng viên TRẦN QUỐC VIỆT vừa có chuyến công tác tạu Lạng Sơn xin gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh dưới dây để nói lên hiệu quả của đồng vốn ưu đãi đã và đang giúp bà con vùng cao xứ Lạng nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.