Tín dụng chính sách ở Vĩnh Long

(VBSP News) Vĩnh Long là tỉnh nằm giữa vùng ĐBSCL, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, có 8 đơn vị hành chính với 1 thành phố trực thuộc tỉnh, 6 huyện và 1 thị xã gồm 109 xã phường, thị trấn, có 5 xã thuộc vùng khó khăn. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh còn 10.355 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,71% và 12.889 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,62%. Những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh duy trì phát triển ở mức trung bình khá, ngành nông nghiệp có sự chuyến biến theo hướng tích cực do thực hiện cơ bản việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Có được kết quả đó, phải nói đến nguồn vốn chính sách được đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Với tổng dư nợ gần 1.800 tỷ đồng đầu tư 15 năm qua đã có 660 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi cũng đã giúp cho 56.123 hộ thoát nghèo và thoát khỏi cận nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 213 ngàn lao động, giúp 58.889 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp dạy nghề; gần 159 ngàn hộ xây dựng được các công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT vừa được thực hiện ở Vĩnh Long xin thông tin tới bạn đọc cả nước về kết quả đó.