Thực hiện tốt việc ủy thác cho vay tín dụng chính sách

23/10/2013
(VBSP News) Vừa qua, tại TP. Cần Thơ, Hội CCB Việt Nam phối hợp với NHCSXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ.
Ở khu vực Tây Nam Bộ, các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý luôn được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động

Ở khu vực Tây Nam Bộ, các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý luôn được quan tâm củng cố,
nâng cao chất lượng hoạt động

Theo đánh giá của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trong 2 năm qua, Hội CCB các tỉnh, thành phố trong khu vực Tây Nam Bộ đã phối hợp tốt với NHCSXH cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt việc xử lý nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng. Ở khu vực Tây Nam Bộ, các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý luôn được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.
Đến nay, chất lượng tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ đã được cải thiện rõ rệt, có 4/5 chỉ tiêu của Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách hoàn thành trước thời hạn. Toàn khu vực nợ quá hạn là 395 tỷ đồng (chiếm 2% tổng dư nợ), giảm hơn 52 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 12/2012; trong đó, nợ quá hạn ủy thác qua Hội CCB gần 63 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với thời điểm tháng 12/2012. Nợ bị chiếm dụng cơ bản được ngăn chặn và từng bước thu hồi, ít có phát sinh mới. Nợ bị chiếm dụng do Hội CCB quản lý hiện chỉ còn 161 triệu đồng.
Phó Tổng giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp cho biết: Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Hội CCB và NHCSXH đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa tín dụng chính sách.

Tin và ảnh Ngọc Phúc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác