Đào tạo Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2013

21/10/2013
(VBSP News) Trong khuôn khổ Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp - WB3, NHCSXH vừa tổ chức chương trình đào tạo cho 6 tỉnh thực hiện dự án là: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa và Nghệ An.
Lớp đào tạo Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2013 cho 6 tỉnh vừa được NHCSXH tổ chức

Lớp đào tạo Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2013 cho 6 tỉnh vừa được NHCSXH tổ chức

Mục đích các lớp đào tạo năm 2013 là nhằm giúp cán bộ NHCSXH và các đối tượng liên quan của dự án nắm được quy trình, thủ tục cho vay dự án theo cẩm nang tín dụng năm 2013 và các văn bản liên quan. Tổng số học viên được đào tạo trong năm 2013 khoảng 200 học viên, thành phần bao gồm là cán bộ chi nhánh NHCSXH 6 tỉnh và 34 huyện thực hiện dự án, đại diện Ban quản lý dự án tỉnh, Ban quản lý dự án huyện.

Chương trình đào tạo được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 3 ngày. Lớp 1 được tổ chức tại tỉnh Bình Định cho tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi. Lớp 2 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Lớp 3 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An cho tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp là các thành viên của Ban quản lý Dự án phát triển ngành lâm nghiệp gồm: đại diện các Ban chyên môn nghiệp vụ liên quan tại Hội sở chính đã truyền đạt các quy trình, thủ tục cho vay Dự án phát triển ngành lâm nghiệp theo cẩm nang tín dụng năm 2013 và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, NHCSXH cũng đã có những cuộc trao đổi trực tiếp với Ban quản lý dự án các cấp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế phối hợp thực hiện.

Chương trình cũng đã đạt được những kết quả cao nhất.

Tin và ảnh Phan Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác