Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay

(VBSP News) Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyện Mang Yang (Gia Lai), nhiều hộ dân trên địa bàn đã có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ đầu năm 2020 đến nay, NHCSXH huyện đã giúp 8.290 hộ vay vốn với tổng dư nợ 273,5 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 4,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo 13,2 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm 3,6 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ SXKD vùng khó khăn 8,7 tỷ đồng.