Tạo điều kiện tiếp cận chính sách tín dụng NS&VSMNT

27/02/2020
(VBSP News) Chương trình tín dụng về NS&VSMNT tại Bình Thuận không chỉ cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và môi trường ở nông thôn mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 26/2/2020, Đoàn khảo sát kết quả thực hiện chương trình cho vay NS&VSMNT do Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Bình Thuận.
Theo báo cáo, năm 2004, Bình Thuận là một trong 10 tỉnh được chọn thí điểm thực hiện chương trình cho vay NS&VSMNT.
Tính đến cuối năm 2019, chương trình tín dụng về NS&VSMNT từng bước khẳng định là một chương trình mang tính xã hội cao, không chỉ cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và môi trường ở nhiều vùng nông thôn mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với người nghèo, đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa…
Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận Phạm Anh Đức cho biết, tính đến ngày 15/2/2020, Bình Thuận có hơn 160 nghìn lượt hộ dân được vay vốn (bình quân mỗi hộ vay 8,7 triệu đồng) để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Doanh số cho vay đạt 1.403 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn vay chương trình tín dụng NS&VSMNT, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 260 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh; qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Đến cuối năm 2018, tỉnh Bình Thuận có 97,7% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 87,83% hộ ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh…
Tại buổi làm việc, đa số các đại biểu đều khẳng định ý nghĩa xã hội mà chương trình mang lại.

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

Tuy nhiên, hiện nay, Bình Thuận còn khoảng 6.400 hộ chưa có nhà vệ sinh hợp vệ sinh và 1.200 hộ đang sống tại 31 phường và thị trấn chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Các trường hợp này có nhu cầu vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh nhưng không thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS&VSMNT.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa kiến nghị Đoàn khảo sát đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách tín dụng về cấp NS&VSMNT trong thời gian tới nhằm tiếp tục cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và môi trường, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với người nghèo, đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa…
Chương trình cần mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với các hộ gia đình cư trú tại thị trấn, đồng thời cho vay đến đối tượng công ty, doanh nghiệp xây dựng, cải tạo các công trình cấp nước sạch và xử lý môi trường tập trung.
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả mà Bình Thuận đã làm được trong hơn 15 năm qua, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay và đúng đối tượng.
Trong thời gian tới, Bình Thuận cần chỉ đạo các đơn vị, địa phương, huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai tín dụng chính sách xã hội nói chung và chương trình tín dụng NS&VSMNT nói riêng ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM và bảo đảm an sinh xã hội…

Hiếu Dân - Hồng Hiếu

Các tin bài khác