NHCSXH nghiệm thu đề tài về công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành

25/02/2020
(VBSP News) Với những thành tích của nhóm nghiên cứu, Đề tài “Hoàn thiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH”, do Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của NHCSXH xếp loại Giỏi. Đề tài đã đưa ra được những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động đào tạo trong hệ thống NHCSXH.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài “Hoàn thiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH” dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận về xây dựng chương trình đào tạo trong tổ chức, đánh giá thực trạng đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH dựa trên số liệu khảo sát, đánh giá, điều tra qua các lớp học từ năm 2014 - 2018.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của NHCSXH, nhóm nghiên cứu đã phân tích thực trạng công tác xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá các chương trình đào tạo cho cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH, cũng như phân tích được những mặt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế của các chương trình đào tạo qua các năm, đưa ra giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động đào tạo trong hệ thống NHCSXH.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH nhận xét và đánh giá cao ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài cũng như quá trình thực hiện công phu và nghiêm túc của nhóm tác giả. Đề tài đã tổng quan khá đầy đủ và toàn diện lý luận chung về chương trình đào tạo, làm rõ quan điểm, cách nhìn nhận về tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình đào tạo cán bộ trong hệ thống NHCSXH.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết, có giá trị thực tiễn cao cho công tác đào tạo trong toàn hệ thống NHCSXH. Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý, kết hợp nghiên cứu lý luận với điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo. Từ đó, đề xuất các giải pháp về chuẩn hóa quy trình hoàn thiện chương trình đào tạo và hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa về mặt lý luận và các giải pháp cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của NHCSXH trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, văn phong mạch lạc có đóng góp lớn trong hoạt động đào tạo NHCSXH. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp khảo sát, phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá thực trạng chương trình đào tạo, năng lực quản trị điều hành, nhu cầu nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu, trả lời hết các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục rà soát để đánh giá sắc nét hơn nữa ưu điểm, hạn chế trong quy trình hoàn thiện chương trình đào tạo và hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH.

Trong xu hướng phát triển của công nghệ số, các phương pháp đào tạo cũng thay đổi liên tục. Hiện nay, việc áp dụng phương pháp đào tạo từ xa có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và tiết kiệm chi phí cho tổ chức. Do đó, cần thiết nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các phương pháp đào tạo như tự đào tạo, đào tạo online thông qua áp dụng công nghệ thông tin để cán bộ có thể tự lựa chọn đào tạo vào bất cứ khi nào có nhu cầu và có điều kiện học tập…, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương nhấn mạnh.

Thay mặt nhóm nghiên cứu Đề tài “Hoàn thiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH”, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý tiếp thu toàn bộ ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự, đồng thời cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Đề tài. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ làm cơ sở trình Tổng Giám đốc NHCSXH phê duyệt và chính thức ban hành chương trình khung đào tạo và tài liệu đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý NHCSXH trong thời gian tới.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài đạt loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác