Quản lý tốt nguồn vốn ủy thác

11/06/2014
(VBSP News) Hội Phụ nữ xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) quản lý 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 200 thành viên vay vốn 7 Chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 2,6 tỷ đồng, thu lãi hằng năm đều đạt trên 98%, không có nợ quá hạn; số dư tiền gửi tiết kiệm huy động của các thành viên vay vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 22 triệu đồng.
Từ vốn vay ưu đãi, hội viên phụ nữ xóm Hải Phong, xã Bắc Phong đầu tư trồng mía tím đem lại thu nhập khá

Từ vốn vay ưu đãi, hội viên phụ nữ xóm Hải Phong, xã Bắc Phong đầu tư trồng mía tím đem lại thu nhập khá

Trong năm qua, nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã giúp gần 50 hộ nghèo được vay vốn, tạo việc làm cho 85 lao động; 88 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 72 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường hiệu quả đầu tư, Hội Phụ nữ xã Bắc Phong đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chương trình tín dụng, chính sách mới đến các thành viên cùng với đó là kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định. Tổ chức hội đã tích cực thực hiện kiểm tra, giám sát của hội đến Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trực tiếp đến hộ vay và hướng dẫn hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Thường xuyên kiện toàn lại Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, không có năng lực và trách nhiệm trong công việc, lựa chọn những cá nhân có năng lực làm Tổ trưởng để phát huy vai trò uỷ nhiệm, trở thành cầu nối quan trọng của NHCSXH trong thực hiện tuyên truyền và quản lý vốn. Tích cực chỉ đạo và cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình tín dụng chính sách; tham gia cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn sinh hoạt định kỳ, qua đó nắm bắt được những khó khăn đề xuất, kiến nghị của tổ viên và bàn biện pháp tháo gỡ.

Tổ chức hội thực hiện nghiêm túc các công đoạn uỷ thác, tích cực phối hợp cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên kiểm tra định kỳ theo quy định, qua đó giúp cho hội, đoàn thể nhận uỷ thác nắm bắt được tình hình thực tế, cập nhật những vấn đề phát sinh và tham mưu cho Ban giảm nghèo xã chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với những hộ đi làm ăn xa, tổ chức hội đã phối hợp với chính quyền liên hệ hộ vay gửi tiền lãi và tiết kiệm hàng tháng theo quy định, những hộ nợ quá hạn và lãi tồn đọng yêu cầu hộ vay làm cam kết trả nợ và chỉ đạo Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm điểm trước xóm, thông báo lên loa phát thanh để nhân dân biết nếu hộ vay cố tình chây ỳ không trả nợ, UBND xã thành lập ban thu hồi công nợ và phối hợp với NHCSXH đưa ra pháp luật thu hồi nguồn vốn chính sách của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bắc Phong, Nguyễn Thị Nga cho biết: Hiện nay nhu cầu đầu tư trong nhân dân trên địa bàn rất lớn, còn nhiều hộ có nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng chưa được vay. Do đó, trong thời gian tới, hội viên phụ nữ xã Bắc Phong mong muốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Đồng thời tiếp tục được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo Báo Hòa Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác