Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ thực hiện tốt mục tiêu kép

06/10/2021
(VBSP News) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) luôn tăng cường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, phát triển kinh tế - xã hội.
20210924163357.245

Người dân nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã Ba Vinh

Có mặt tại Điểm giao dịch xã Ba Vinh, chúng tôi nhận thấy ở đây việc sắp xếp vị trí ngồi của giao dịch viên và khách hàng đều đảm bảo khoảng cách an toàn, đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Bà con nhân dân khi đến giao dịch đều sát khuẩn tay nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Trên địa bàn huyện Ba Tơ hiện có 19 Điểm giao dịch xã, thị trấn để thực hiện việc giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn huyện. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các Điểm giao dịch xã luôn được Phòng giao dịch quan tâm. Đặc biệt, ưu tiên bố trí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch một cách có hiệu quả. Tại các Điểm giao dịch xã thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tất cả cán bộ tham gia tổ giao dịch xã đều thực hiện việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí chỗ ngồi làm việc thông thoáng, có khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên, giữa cán bộ ngân hàng với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và khách hàng đến tham gia giao dịch. Đối với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng trước khi thực hiện giao dịch với ngân hàng đều được tuyên truyền việc đeo khẩu trang và vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn.
Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ còn tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân cho trên 1.383 lượt khách hàng vay vốn, với tổng số tiền 62 tỉ đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản SXKD vùng khó khăn, NS&VSMTNT, cho vay giải quyết việc làm. Doanh số thu nợ 8 tháng đầu năm 2021 đạt gần 47 tỉ đồng, chủ yếu từ chương trình: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở 167.
Thông qua nguồn vốn đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn của người dân trên địa bàn huyện đầu tư phát triển SXKD, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trong thời điểm người dân ở khu vực nông thôn đang chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch. Đồng thời, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ còn thực hiện phương án gia hạn nợ cho nhiều khách hàng vay vốn chưa có điều kiện hoàn vốn. Đến nay, tổng dư nợ của Phòng giao dịch đạt trên 289 tỉ đồng với 6.271 lượt hộ vay vốn 16 chương trình tín dụng ưu đãi.

Bài và ảnh Tấn Minh

Các tin bài khác