Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác

24/07/2018
(VBSP News) Những năm qua, Hội CCB huyện Vân Hồ (Sơn La) thực hiện hiệu quả việc ủy thác cho vay từ NHCSXH để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên CCB đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo.
Lãnh đạo Hội CCB huyện Vân Hồ kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ủy thác trên địa bàn do hội quản lý

Lãnh đạo Hội CCB huyện Vân Hồ kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ủy thác trên địa bàn do hội quản lý

Xác định việc ủy thác cho hội viên vay vốn là một nhiệm vụ trọng tâm của hội, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách, chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn đến cán bộ. Cùng với đó, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của NHCSXH cho các hội viên CCB, quản lý hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc, báo cáo kịp thời những tồn tại, vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ủy thác, ngăn chặn những hành vi lợi dụng, chiếm dụng tiền của người vay thông qua việc thu nợ, thu lãi.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vân Hồ Lường Văn Bộ cho biết: Hội có 14 cơ sở và 2 khối 487, với hơn 2.400 hội viên. Những năm đầu thực hiện công tác ủy thác cho vay với NHCSXH, nguồn vốn nhận ủy thác còn thấp, số tổ do hội quản lý rất ít. Được sự quan tâm của Hội CCB tỉnh, phối hợp tạo điều kiện của NHCSXH các cấp, nguồn vốn cho vay năm sau cao hơn năm trước, 100% cơ sở hội đều thực hiện hoạt động ủy thác với NHCSXH. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB huyện nhận ủy thác với NHCSXH huyện Vân Hồ đạt gần 60 tỷ đồng, với trên 1.900 hộ vay vốn và 48 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Vốn vay được giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, người vay được sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cơ bản đảm bảo hoàn trả vốn đúng kỳ hạn.

Chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình CCB Mùi Văn Cường, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia trồng chủ yếu là ngô. Năm 2013, được Hội CCB huyện đứng ra ủy thác với NHCSXH huyện Vân Hồ, gia đình tôi được vay 50 triệu đồng vốn chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, gia đình tôi chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng ngô sang trồng 1.000 cây cam, 1.000 cây xoài, 500 cây nhãn ghép. Qua thời gian trồng và chăm sóc, đến nay vườn cây ăn quả đã cho thu hoạch. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn nuôi 10 con bò, thu nhập bình quân một năm đạt trên 200 triệu đồng”.

Để nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn chính sách, các cấp hội đã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức tập huấn công tác uỷ thác cho gần 130 cán bộ hội cơ sở, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ở cơ sở, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và nộp lãi, trả nợ đầy đủ theo quy định của ngân hàng. Hằng năm, Hội đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ủy thác, quy trình cho vay vốn ủy thác của các cơ sở hội, thường xuyên theo dõi hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phát sinh, đến nay tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức 0,03%. Về việc bình xét vay vốn đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ, Tổ tiết kiệm và vay vốn vận động hội viên có điều kiện tham gia gửi tiền tiết kiệm, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế lồng ghép với các nội dung sinh hoạt hội. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân đúng đối tượng, nộp lãi và tham gia gửi tiền tiết kiệm hằng tháng, đôn đốc hộ vay trả vốn khi đến hạn, trả nợ phân kỳ. Nhiều trường hợp hộ vay vốn gặp rủi ro, hội đã vận động mọi thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay vốn giúp đỡ để trả vốn, lãi, có những trường hợp có biểu hiện nợ chây ỳ, khó đòi, cán bộ hội đã kiên trì vận động để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

Nguồn vốn ủy thác của NHCSXH huyện Vân Hồ thông qua Hội CCB đã thúc đẩy phong trào thi đua SXKD trên địa bàn huyện, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống cho hội viên, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài và ảnh Duy Tùng Báo Sơn La

Các tin bài khác