Nỗ lực đảm bảo nguồn vốn vay cho người dân

13/10/2015
(VBSP News) “Hiện tại, tiến độ giải ngân vốn của đơn vị cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hơn 98% kế hoạch năm, kịp thời đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân tại địa bàn tỉnh”, Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Nông, Đào Thái Hòa khẳng định.
Hộ nghèo xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong vay vốn phát triển kinh tế

Hộ nghèo xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong vay vốn phát triển kinh tế

Tính đến hết tháng 9/2015, tổng dư nợ của 12 chương trình ưu đãi trên địa bàn đạt 1.716 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm 2015, với gần 60.000 hộ được vay vốn ưu đãi. Hiện, toàn tỉnh có 1.443 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, làm tốt vai trò “cầu nối” đưa nguồn vốn của ngân hàng đến với người dân.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Nông, Đào Thái Hòa cho biết: “Để đạt được kết quả này, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngoài nguồn vốn được cấp từ TW, đơn vị chú trọng công tác thu hồi nợ đến hạn để tăng nguồn vốn quay vòng, từ đó, đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân”.
Một trong những chương trình có tiến độ giải ngân đạt cao, đó là cho vay hộ nghèo. Đến nay, tổng dư nợ đối với chương trình này đã đạt 540 tỷ đồng, với gần 10.000 lượt hộ được vay vốn. Đa số hộ nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để SXKD, phát triển kinh tế. Đặc biệt, các hộ đồng bào DTTS đã nhanh chóng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, được hướng dẫn cách sử dụng vốn, từ đó, làm ăn hiệu quả, thoát nghèo bền vững.
Bà H’Mây ở thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, chia sẻ: “Đầu năm 2014, từ 30 triệu đồng được vay theo chương trình hộ nghèo, tôi đã đầu tư vào chăm sóc 4 sào cà phê và chăn nuôi heo. Nhờ chịu khó, đến nay, vườn cà phê phát triển tốt và đậu quả nhiều. Tôi đã bán được 2 lứa heo, mỗi lứa 2 con, sau khi trừ chi phí còn lãi gần 5 triệu đồng”.
Cùng với chương trình cho vay hộ nghèo, nguồn vốn đối với hộ cận nghèo cũng luôn được NHCSXH tỉnh Đắk Nông giải ngân đúng tiến độ, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn về đối tượng, quy trình, thủ tục, thời hạn cho vay đến người dân tất cả các xã, phường. Việc bình xét, phê duyệt hồ sơ, danh sách các hộ được vay vốn luôn được các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Phòng giao dịch tiến hành công khai, dân chủ. Nhờ đó, tất cả các hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi một cách nhanh nhất. Tính đến nay, tổng dư nợ đối với chương trình này là 169 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với đầu năm.
Cũng theo ông Đào Thái Hòa, tình hình cho vay trong thời gian qua được thực hiện khá tốt, nhưng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn còn rất lớn. Do vậy, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo đến các Sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các hộ nằm trong diện ưu đãi để thực hiện cho vay.
Việc chỉ đạo, phối hợp các cấp hội cơ sở thực hiện đầy đủ các công đoạn nhận ủy thác, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, bình xét cho vay đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình vay vốn cũng sẽ được tập trung triển khai nhằm xử lý kịp thời tình trạng vay ké, bình xét không đúng. Bên cạnh cho vay, công tác đối chiếu nợ, rà soát nợ cũng đang được NHCSXH tỉnh triển khai quyết liệt nhằm hạn chế những Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên toàn địa bàn.

Bài và ảnh Nguyễn Lương

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác