NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2016

10/01/2016
(VBSP News) Ngày 10/1/2016, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2016

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2016

Tới dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Thảng, Hàm Vụ trưởng Vụ 4 - Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Khúc Văn Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ 1 - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

dai-bieu

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch.

Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch

Báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016 đã nêu rõ, năm 2015, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban đại diện HĐQT, toàn hệ thống NHCSXH đã quyết liệt tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương trình bày báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương trình bày báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016

Đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10,4 nghìn tỷ đồng (+7,6%) so với năm 2014; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 142 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13 nghìn tỷ đồng (+10,1%) so với thực hiện năm 2014, với gần 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành 99,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Doanh số cho vay đạt xấp xỉ 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 124% so với doanh số cho vay năm 2014, tạo điều kiện cho trên 2,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần giúp trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 173 nghìn lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, trên 2,4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 103 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng trên 1.349 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 5,3 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2,5 nghìn căn nhà vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long…

Trong năm, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn, nợ khoanh giảm còn 0,78%.

NHCSXH đã chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; công khai minh bạch các lĩnh vực liên quan đến tài chính, tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản… nhờ đó đã ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ kế cận trong tương lai; chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ ngành chỉnh bổ sung, sửa đổi cơ chế về tài chính, tín dụng…

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng

Về kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị đã có tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, giúp cho hoạt động của hệ thống NHCSXH ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Đáng chú ý, trong năm 2015, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc, ủy thác nguồn vốn địa phương qua NHCSXH để thực hiện cho vay với số tiền trên 1.003 tỷ đồng; bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện, góp phần kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tín dụng tại địa bàn xã, phường, thị trấn trong cả nước. 

Về định hướng hoạt động năm 2016, căn cứ kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, NHCSXH đặt ra các giải pháp đồng bộ; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tích cực huy động, khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 8% so với năm 2015 (tương đương khoảng 10.250 tỷ đồng). Trong đó ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo…

Tham mưu cho các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020. Tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Hoàn thiện các cơ chế chính sách về tổ chức cán bộ, tiền lương, chế độ chính sách đối với các đơn vị thuộc khu vực hải đảo, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn… Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và phần mềm hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động tín dụng chính sách. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền kịp thời về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thống đốc NHNN phát động

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng NHCSXH đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

 Tổng Giám đốc chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Tổng Giám đốc chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Tổng Giám đốc ghi nhận thành tích đóng góp của các cán bộ sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành nay đã được nghỉ chế độ

Tổng Giám đốc ghi nhận thành tích đóng góp của các cán bộ sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành nay đã được nghỉ chế độ

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống năm 2015 đã được trao cho chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống năm 2015 đã được trao cho chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội

Các đơn vị có thành tích xuất sắc Hội sở chính năm 2015

Các đơn vị có thành tích xuất sắc Hội sở chính năm 2015

10 đơn vị có Chuyên đề xuất sắc nhất năm 2015 được Chủ tịch HĐQT NHCSXH tặng Giấy khen

10 đơn vị có Chuyên đề xuất sắc nhất năm 2015 được Chủ tịch HĐQT NHCSXH tặng Giấy khen

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 10 đơn vị xuất sắc nhất khu vực

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng 10 đơn vị xuất sắc nhất khu vực

Tập thể có thành tích trong triển khai, thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động năm 2015

Tập thể có thành tích trong triển khai, thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động năm 2015

Tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng

Tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, nhằm động viên cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia phong trào xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải phát động phong trào thi đua năm 2016

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải phát động phong trào thi đua năm 2016

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc nhấn mạnh, năm 2015 NHCSXH đã đạt được những kết quả toàn diện trên mọi mặt hoạt động. Toàn hệ thống trong năm qua đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bám sát chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 nói riêng và giai đoạn 2011 - 2015 nói chung. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bước sang năm 2016, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bám sát kế hoạch được Thủ tướng giao để huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng. Chủ động triển khai nghiệp vụ tín dụng đối với các chương trình tín dụng mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với các địa phương có chất lượng hoạt động còn thấp. Tăng cường công tác đối chiếu, phân tích nợ; Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý kịp thời. Xây dựng hệ thống kiểm tra độc lập nhằm tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT cấp huyện và kiểm tra nội bộ. Tiếp tục tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ trong hệ thống và tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Quan tâm, chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động yên tâm gắn bó với ngành. Tích cực thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Tổng Giám đốc tin tưởng, với những kết quả đạt được trong suốt 13 năm qua đã xây dựng được nền tảng vững chắc, tạo khí thế mới, động lực mới giúp hệ thống tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác