Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp

07/12/2015
(VBSP News) Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã bế mạc vào chiều nay (07/12/2015) tại Hà Nội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp

Trong hai ngày làm việc, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2011 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và các Báo cáo tham luận, giao lưu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ở các ngành, lĩnh vực, địa phương và ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước tập trung vào 5 nhóm nội dung chính trong giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, thay mặt MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hiện thực, vì đất nước Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và người dân Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Thời gian tới, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, các Bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương bám sát nội dung phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động và Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam thay mặt các tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

* Ngay sau bế mạc Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác