Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

07/12/2015
(VBSP News) Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã khai mạc trọng thể sáng nay (07/12/2015) tại Thủ đô Hà Nội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tới dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 1.800 đại biểu, những đại diện tiêu biểu cho phong trào thi đua trong cả nước. NHCSXH vinh dự có năm đại biểu tham dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được hiệu quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Nguồn nhân lực và khoa học công nghệ có bước phát triển. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Sức cạnh tranh tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên.

Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện. Cải cách hành chính có bước tiến bộ. Quốc phòng an ninh  được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.        

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đại hội lần này là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày tại Đại hội khẳng định, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác Thi đua - Khen thưởng trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHNN Việt Nam

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho NHNN Việt Nam

Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng 17 Huân chương Sao vàng, 85 Huân chương Hồ Chí Minh, 3.080 Huân chương Độc lập, 377 Huân chương Quân công, 31.119 Huân chương Lao động, 169 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 2.187 Huân, Huy chương hữu nghị, 124 Anh hùng Lao động, 81 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 194 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 215 Giải thưởng Nhà nước, 4.888 danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú) cùng nhiều Huân, Huy chương tặng thưởng cho các cá nhân đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc.  

Các đại biểu NHNN và NHCSXH dự Đại hội

Các đại biểu NHNN và NHCSXH dự Đại hội

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, công tác Thi đua - Khen thưởng trong 5 năm tới cần phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.    

Đoàn đại biểu ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đoàn đại biểu ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Các chỉ tiêu chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 được đặt ra là hàng năm 100% Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; 100% các phong trào thi đua xây dựng được tiêu chí cụ thể, thiết thực. Đến năm 2020, có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội, trong đó nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm để phát triển phong trào thi đua yêu nước. “Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định.

Trong khuôn khổ Đại hội, chiều 07/12 Đại hội tiếp tục nghe tham luận các điển hình tiên tiến; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua và Bế mạc Đại hội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác