NHCSXH tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

10/01/2016
(VBSP News) Ngày 09/1/2016, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN). Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành Ngân hàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh phát biểu

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh phát biểu

Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc NHNN, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN ngành Ngân hàng; đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của NHCSXH đã chỉ rõ: Trong 10 năm qua, NHCSXH đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt Luật PCTN. Các giải pháp trong Kế hoạch PCTN đã thực hiện quyết liệt, triệt để, cơ bản ngăn chặn được các hành vi vi phạm và các loại tội phạm về tham nhũng… kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng đánh giá cao vai trò của NHCSXH trong công tác giảm nghèo tại vùng Tây Nguyên

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng đánh giá cao vai trò của NHCSXH trong công tác giảm nghèo tại vùng Tây Nguyên

Do làm tốt các biện pháp phòng ngừa, hệ thống NHCSXH cơ bản đã ngăn chặn được các vụ việc tham nhũng. Ban Chỉ đạo PCTN NHCSXH đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của ngành Ngân hàng, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, triển khai việc PCTN trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, công tác PCTN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tình hình tham nhũng đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của NHCSXH trong việc góp phần thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào DTTS. Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH có ý nghĩa rất lớn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là đồng bào DTTS, được xem như là động lực giúp người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự xã hội ở những địa bàn khó khăn.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị của NHCSXH cả về nội dung chương trình, kế hoạch và tài liệu phục vụ Hội nghị; đồng thời, ghi nhận những kết quả NHCSXH đã đạt được trong việc thực hiện công tác PCTN. Phó Thống đốc đề nghị NHCSXH cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với những biểu hiện và hành vi tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa quy chế quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang, cơ sở pháp lý đồng bộ đảm bảo công khai minh bạch xác định rõ trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Kết quả trong công tác PCTN của NHCSXH đã được Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp trình bày tại Hội nghị

Kết quả trong công tác PCTN của NHCSXH đã được Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp trình bày tại Hội nghị

Thay mặt Ban chỉ đạo PCTN của NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu toàn hệ thống bám sát định hướng, các văn bản PCTN của Chính phủ, nghiên cứu, cụ thể hóa vào thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về PCTN cho cán bộ viên chức và người lao động; xác định những tồn tại, hạn chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của NHCSXH; duy trì và phát huy công tác kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn; đẩy mạnh công tác quản lý cán bộ nhất là những cán bộ được giao nghiệp vụ dễ xảy ra tham nhũng; thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền xã và các hội, đoàn thể góp phần quản lý chặt chẽ vốn tín dụng, ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác PCTN trong hệ thống thời gian qua đã được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc.

Các cá nhân tại NHCSXH được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên

Các cá nhân tại NHCSXH được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên

Cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, chỉ đạo, điều hành công tác PCTN nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, chỉ đạo, điều hành công tác PCTN nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác