NHCSXH triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/07/2019
(VBSP News) Ngày 06/7/2019, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và NHNN Việt Nam.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và Giám đốc 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2019 là thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 40); chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.
Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 207.217 tỷ đồng; đặc biệt các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW. Đến ngày 30/6/2019, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao. Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ đạt 198.505 tỷ đồng; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao.
Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 30/6/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.
Ngoài các mặt chủ yếu trên, Tổng Giám đốc cũng đề cập đến một số kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính; Hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách trong nước và các tổ chức quốc tế; Duy trì vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin…

 

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Nhấn mạnh lại quan điểm điều hành “kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” của Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 04/7 vừa qua, trên tinh thần quyết liệt này, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong hệ thống quyết tâm, tập trung, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 được Chính phủ giao; trong đó, tập trung giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2019. Đồng thời, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn. Tham mưu cho các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, trong đó tập trung vào các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố theo kế hoạch.
Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, kịp thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu nhằm hoàn thiện bộ máy hoạt động, tăng cường cán bộ cho các đơn vị hoạt động còn yếu; tổ chức tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nguồn nhân sự đủ điều kiện nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.
Kiểm tra, rà soát kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo đầu tư đúng thủ tục, đúng mục đích. Bám sát tiến độ thực hiện các công trình đồng thời nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo tính chủ động và bền vững trong hoạt động của NHCSXH.
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.
Tổng Giám đốc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2019 là tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40, vì vậy ngay từ bây giờ cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Từ Trung ương tới địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu và quan tâm tới hoạt động của NHCSXH, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho người dân để tập trung đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có đã có hơn 1.158.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho gần 113.000 lao động, trong đó hơn 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 8.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 760.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…


 

PV

Các tin bài khác