NHCSXH tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015

19/12/2012
(VBSP) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Khải - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; đại diện LĐLĐ tỉnh; Công đoàn ngành Ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Lãnh đạo chi nhánh cùng 117 đoàn viên Công đoàn tham dự Đại hội.
11111

Đồng chí Đoàn Văn Khải - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH và Lãnh đạo chi nhánh tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2009 - 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế trong nước chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường tiền tệ căng thẳng, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, Ban Lãnh đạo chi nhánh, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã phát động và tổ chức nhiều phong trào có chất lượng, góp phần cùng với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến 30/9/2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 1.816 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.770 tỷ đồng; thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho 849 lao động tại địa phương có việc làm, hơn 25.822 HSSV được vay vốn học tập, xây dựng 7.426 công trình NS&VSMTNT, hỗ trợ 13.112 hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 và giúp trên 141 lao động thuộc các gia đình chính sách được vay vốn đi XKLĐ…

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín của NHCSXH. 

Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhằm động viên đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước, hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác. Phát huy bản chất của giai cấp công nhân, không ngại khó, ngại khổ, không ngừng tiến bộ vươn lên đạt nhiều thành tích trong công tác. Về chuyên môn, phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm khoảng từ 10% - 15%, hệ số sử dụng vốn đạt 98%, tỷ lệ thu lãi trên 98%. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, đảm bảo các chế độ cho cán bộ viên chức và người lao động… Về Công đoàn, phấn đấu hàng năm có trên 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, vận động 100% nữ đoàn viên Công đoàn đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 100% cán bộ viên chức và người lao động học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành và Công đoàn cấp trên.

1

Đồng chí Đỗ Minh Hùng - Bí thư chi bộ, Q. Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu với Đại hội

Thay mặt Ban Lãnh đạo chi nhánh, Đồng chí Đỗ Minh Hùng - Bí thư chi bộ, Q. Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn cần phải được đẩy mạnh trên tất cả các mặt hoạt động, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác phát động các phong trao thi đua để cùng với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Khải - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Công đoàn cấp trên, tích cực vận động đoàn viên Công đoàn hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện lớn của ngành ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tư tưởng chính trị vững vàng, phù hợp với sự phát triển mới của NHCSXH.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 và 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Trước đó, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thời gian qua.

2

3

Tin và ảnh Hoàng Ngọc Tú

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác