Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội khóa IV

19/12/2012
(VBSP) Vừa qua, tại Thành phố Thanh Hóa, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
11111

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu

Đại hội còn vinh dự được đón đồng chí Đoàn Văn Khải - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; Trịnh Thị Giới - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện Công đoàn các Ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cùng 120 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 369 đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh về dự Đại hội.

1

Đồng chí Chu Thị Chính - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo

Với việc xác định 4 mục tiêu cơ bản là: Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, lao động có kỷ luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phụ nữ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo; đổi mới, sáng tạo trong hoạt động và xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, xuất sắc. Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức và người lao động; phối hợp với chuyên môn thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến với nhân dân trong tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ viên chức và người lao động; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; quan tâm đến công tác nữ công, tổ chức và vận động nữ cán bộ viên chức và lao động tham gia các phong trào thi đua “Lao động hai giỏi”, “lao động sáng tạo”, phấn đấu “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với mục tiêu “Xây dựng nữ cán bộ Ngân hàng có đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi”, vững bước trên con đường hội nhập; quan tâm và phát động các phong trào xã hội từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng tới 100% đoàn viên Công đoàn, đóng góp Quỹ an sinh, Quỹ tình nghĩa và các quỹ khác số tiền 670 triệu đồng, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, trẻ mô côi, tàn tật, ngày vì người nghèo số tiền là trên 85 triệu đồng, tặng quà cho các gia đình có công với Cách mạng, những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Với những thành tích trong hoạt động của mình, nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã có 6 Công đoàn bộ phận, 19 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn NHCSXH và 4 cá nhân được Công đoàn Ngân hàng tặng Bằng khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng tập thể cán bộ viên chức và người lao động có đạo đức tốt, có trình độ nghiệp vụ vững vàng, đủ sức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, thực hiện đổi mới trong nội dung hoạt động, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng khẩu hiệu hành động phù hợp với giai đoạn phát triển mới là “Đổi mới, kỷ cương, đoàn kết, hiệu quả, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, cán bộ viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tổng giám đốc NHCSXH ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Tổng giám đốc cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, người lao động về mô hình hoạt động đặc thù của NHCSXH. Bên cạnh đó, cần quán triệt đầy đủ những nội dung của Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động phù hợp với giai đoạn phát triển mới của NHCSXH.

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu ra 15 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

2

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015

Mạnh Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác