ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHCSXH TỈNH KIÊN GIANG: Đại hội của Đoàn kết - dân chủ - thành công

19/12/2012
(VBSP) Diễn ra trong những ngày cuối tháng 9/2012. Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015 là Đại hội của "Đoàn kết - dân chủ - thành công".
11111

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang diễn ra với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc và đầy trách nhiệm

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ qua khẳng định: nhiệm kỳ 2010 - 2012, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; quan tâm đến chính sách xã hội từ thiện, hoạt động tình nghĩa trong và ngoài ngành. Phối hợp cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Kết quả, về tập thể có 01 tập thể lao động xuất sắc; 11 Giấy khen của Tổng giám đốc; 20 Giấy chứng nhận tập thể Lao động tiên tiến của Giám đốc chi nhánh. Về cá nhân, có 01 đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 chiến sỹ thi đua cơ sở; 26 Giấy khen của Tổng giám đốc; 174 Giấy chứng nhận Lao động tiên tiến của Giám đốc chi nhánh. Công đoàn cơ sở cũng nhận được 01 Giấy khen cho tập thể, 02 Tổ Công đoàn và 07 Giấy khen cho cá nhân về thành tích hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Song song với các hoạt động của mình, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang chứng tỏ sự lớn mạnh của mình trong việc tăng trưởng nhiều đoàn viên Công đoàn, đưa tổng số đoàn viên đến nay là 150 đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 16 đồng chí, nâng tổng số Đảng viên toàn chi nhánh lên 55 đảng viên chiếm tỷ lệ 36,67% trên tổng số cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012 làm mục tiêu hoạt động; quán triệt sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động cán bộ viên chức, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Đại hội đã phân tích rõ những kết quả, những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2010 - 2012. Đề ra phương hướng và mục tiêu tổng quát của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2015 là: Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tinh thông nghề nghiệp, đủ khả năng thích ứng với yêu cầu mới trong công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và đặc biệt đạt được các chỉ tiêu đề án nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2012 - 2014.

1

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội cũng đã thống nhất cao, lựa chọn và bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III. Đây là những đồng chí có đầy đủ phẩm chất, có năng lực, tích cực hoạt động trong các phong trào và có nhiều đóng góp, xứng đáng là những người đại diện cho 150 đoàn viên Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kiên Giang.

Trần Thành Văn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác