Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt các phong trào thi đua

19/12/2012
(VBSP) NHCSXH tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V nhiệm kỳ 2012 - 2015. Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình gồm 11 Công đoàn bộ phận với tổng số 133 đoàn viên Công đoàn.
11111

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2012 - 2015 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, về nguồn vốn đạt gần 1.600 tỷ đồng; dư nợ đến 31/8/2012 đạt hơn 1.566 tỷ đồng, với hơn 136.000 khách hàng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,66%/năm. Với nhiệm vụ đưa vốn ưu đãi của Chính phủ đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH tỉnh Hoà Bình đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cao, ý thức và tác phong làm việc tốt, chấp hành pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu về chuyên môn và 3 chỉ tiêu về Công đoàn. Cụ thể, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 100% kế hoạch, dư nợ đạt từ 98% kế hoạch trở lên, nợ quá hạn dưới 1%, hoàn thành kế hoạch tài chính, đảm bảo thu nhập của người lao động theo mức khoán tài chính; hàng năm 80% Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu xuất sắc; 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc.

Với năng lực và phẩm chất của mình trong hoạt động chuyên môn cũng như trong các hoạt động Công đoàn. 14 đoàn viên Công đoàn cơ sở, trong đó có 9 đồng chí được vinh dự bầu vào Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và 4 đồng chí về dự Đại hội Công đoàn lần thứ III NHCSXH.

 

Đinh Thắng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác