Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên lần thứ IV: Tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn

19/12/2012
(VBSP) Hướng tới Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III, vừa qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Phương - Chánh Văn phòng Công đoàn NHCSXH; bà Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện Công đoàn NHVN tại tỉnh Điện Biên.
11111

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Chánh Văn phòng Công đoàn NHCSXH chúc mừng

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015 có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở, kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2012. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đoàn viên Công đoàn; tổ chức, vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học tập các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động vững mạnh, toàn diện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao - văn nghệ tạo không khí vui vẻ, ý thức tự rèn luyện để đạt thành tích tốt hơn, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ viên chức và người lao động.

Nhiệm kỳ mới 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Điện Biên đưa ra Nghị quyết phấn đấu xây dựng một tập thể người lao động có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới của hoạt động ngân hàng và sự phát triển, trưởng thành của NHCSXH. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo và cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012 - 2013 gồm 9 đồng chí và bầu 3 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

1

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 Công đoàn cơ sở NHCSXH
tỉnh Điện Biên ra mắt

Tin và ảnh Lò Minh Sơn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác