Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng lần thứ V thành công tốt đẹp

19/12/2012
(VBSP) Đến dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí đại diện cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh, Ban Lãnh đạo NHCSXH tỉnh và 122 đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh tham dự Đại hội.
11111

Các đại biểu chức mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng lần thứ V đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Nhiệm kỳ 2010 - 2012 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phối hợp với chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu về tín dụng, tài chính. Theo báo cáo, đến 30/10/2012 tổng nguồn vốn đạt 1.883 tỷ đồng, dư nợ đạt 1.879 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho trên 6.446 hộ thoát nghèo, GQVL cho 15.836 lao động; tạo điều kiện cho trên 20.000 HSSV có tiền trang trải chi phí học tập; xây dựng 14.958 công trình NS&VSMTNT và 3.053 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo theo Quyết định 167, giúp 280 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần vào công tác giảm nghèo, GQVL và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Về hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng thường xuyên phát động các phong trào, tạo không khí thi đua cho cán bộ viên chức và người lao động, quán triệt và phổ biến các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành tới toàn thể đoàn viên Công đoàn. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Bên cạnh đó, Công đoàn còn vận động cán bộ viên chức và người lao động ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia các phong trào vì cuộc sống cộng đồng, ủng hộ các quỹ từ thiện như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ an sinh xã hội và các quỹ khác với số tiền 1.426 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược của Công đoàn cấp trên và của NHCSXH, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên Công đoàn và người lao động nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng phẩm chất và tu dưỡng đạo đức tốt cho đoàn viên Công đoàn. Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức Công đoàn; phát động các phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức Công đoàn và của NHCSXH, lao động năng suất, kỷ cương, hiệu quả, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã lựa chọn và bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 và 4 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về những thành tích xuất sắc thời gian qua.

1

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng nhận cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tin và ảnh Phạm Thị Châu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác