Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015

19/12/2012
(VBSP) Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát triển", Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2009 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.
11111

Đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH phát biểu với Đại hội

Dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Công đoàn NHNN trên địa bàn, đại diện Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk cùng 85 đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh. Đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2009 - 2012, mặc dù đơn vị gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công đoàn cơ sở đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn, phát động các phong trào tới toàn thể đoàn viên Công đoàn nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, tham gia giúp đỡ cộng đồng, ủng hộ các quỹ như: Quỹ vĩ người nghèo, Quỹ dành cho nạn nhân chất độc màu da cam… với số tiền trên 120 triệu đồng. Tham gia hội thi “Nghiệp vụ giỏi - tài năng văn nghệ” cụm IV tại Quảng Bình và đạt giải III toàn đoàn, thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tham gia công tác xây dựng Đảng và các phong trào do đơn vị phát động…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng cũng còn một số tồn tại, khó khăn như: Phát động các phong trào đôi lúc còn thiếu chủ động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn chưa triệt để, chưa kịp thời đề xuất những giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại chi nhánh.

Nhiệm kỳ mới 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng xác định mục tiêu cụ thể là “Xây dựng chi nhánh ổn định và phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho cán bộ viên chức và người lao động”, góp phần cùng với chuyên môn chuyển tải vốn vay ưu đãi tới 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tỷ lệ thu nợ tối thiểu đạt 90% và tỷ lệ thu lãi trên 95%, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014, phấn đầu nợ xấu dưới 0,5% vào cuối năm 2015.

Về hoạt động Công đoàn, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Đà Nẵng phấn đấu 100% Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 70% cán bộ viên chức và người lao động là nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân hàng - Đảm việc nhà”, hàng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nhằm khích lệ, động viên tinh thần lao động cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

1

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự cũng đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 9 đồng chí và bầu 3 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Đinh Thị Loan

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác