Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội lần thứ II: ĐỔI MỚI, ĐOÀN KẾT VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

19/12/2012
(VBSP) NHCSXH TP. Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH; các Phó Tổng giám đốc; Thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương; Công đoàn NHCSXH; đại diện Công đoàn ngành Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cùng 140 đại biểu ưu tú đại diện cho 364 đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh.
11111

Các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở TP. Hà Nội nhiệm kỳ mới

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm được và những mặt còn tồn tại, vướng mắc; đồng thời nêu lên những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2010 - 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế trong nước chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường tiền tệ căng thẳng với lãi suất diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát động và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn nên tổng nguồn vốn của chi nhánh hiện nay đạt 3.800 tỷ đồng, tổng dư nợ là 3.782 tỷ đồng với 11 chương trình tín dụng cho vay, bình quân mỗi năm tăng trưởng 11,4%. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội đã không ngừng đổi mới thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên cán bộ đoàn viên tích cực làm việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát động các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao nhằm khuyến khích động viên cán bộ viên chức và người lao động hăng say làm việc, thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín của NHCSXH.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đại hội đã thống nhất cao một số chỉ tiêu cơ bản như: thực hiện tốt các chương trình tín dụng trên địa bàn, góp phần giảm nghèo hằng năm từ 1 - 1,5% hộ nghèo, GQVL cho trên 30.000 lao động, tăng trưởng bình quân hằng năm từ 7 - 10%, hệ số sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ thu lãi trên 95%. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, đảm bảo các chế độ cho cán bộ viên chức và người lao động.

1

Tổng giám đốc phát biểu

Về công tác Công đoàn, phấn đấu có trên 90% Công đoàn bộ phận đạt vững mạnh xuất sắc, 80% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, 90% lao động nữ đạt danh hiệu hai giỏi, hằng năm giới thiệu cho Đảng từ 5 - 10 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn. Thực hiện tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tích cực vận động đoàn viên Công đoàn hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện lớn của ngành ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tư tưởng chính trị vững vàng, phù hợp với sự phát triển mới của NHCSXH.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội cũng đã bầu ra một Ban chấp hành mới với 15 đồng chí và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

* Trước đó, Ban chấp hành cũng đã công bố các Quyết định về công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thời gian qua.

2

Tống giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng và trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể Công đoàn cơ sở NHCSXH TP. Hà Nội

3

Các cá nhân trong chi nhánh nhận Bằng khen từ Công đoàn NHCSXH

Mạnh Hà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác