Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012 - 2015: Đại hội của Đoàn kết - kỷ cương - trí tuệ và hiệu quả

19/12/2012
(VBSP) Hướng tới Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III. Vừa qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.
11111

Đại biểu chức mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Dự Đại hội có đồng chí Phan Thị Thuộc - Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, đại diện LĐLĐ tỉnh; Công đoàn các ngân hàng bạn đóng trên địa bàn cùng 130 đoàn viên Công đoàn ưu tú đại diên cho 280 đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh.

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở, kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2012; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 - 2012, Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đến 30/9/2012 tổng dư nợ của chi nhánh đạt 5.563 tỷ đồng với 10 chương trình cho vay. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt 25%. Vốn vay đã góp phần giúp cho trên 18 nghìn hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 6.500 lao động, xây dựng 36.815 công trình NS&VSMTNT, 163 nghìn HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập. Song song với tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,65% tổng dư nợ, giảm 0,24%, tương đương 1.346 triệu đồng.

Để đạt được kết quả trên, nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An triển khai tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua toàn chi nhánh có 360 lượt cán bộ đạt lao động loại giỏi, 50 lượt cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua… Được cấp trên công nhận, khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho tập thể chi nhánh, 14 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Thống đốc NHNN cho 9 tập thể và 5 cá nhân, 111 lượt Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho 40 tập thể và 71 cá nhân…

Về công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2012, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đoàn viên Công đoàn; tổ chức vận động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động vững mạnh, toàn diện góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ viên chức và người lao động.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2012 - 2015, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nghệ An đưa ra Nghị quyết phấn đấu thực hiện: 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH; tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân năm 10 - 15%; thu nợ đến hạn để cho vay quay vòng đạt 80% nợ đến hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 98%; đảm bảo 100% lao động có việc làm ổn định, xây dựng hình mẫu người lao động có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của NHCSXH. 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội. 100% Công đoàn bộ phận có Quy chế phối hợp với chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Phát động các phong trào tạo không khí thi đua sôi nổi, qua đó tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên Công đoàn.

1

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 13 đồng chí và bầu 7 đoàn viên Công đoàn ưu tú đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Trần Đại Nghĩa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác