Nam Định tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2015

19/12/2012
(VBSP) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.
11111

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng đại diện Công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định, các ngân hàng bạn, đại diện Đảng bộ, Ban Lãnh đạo chi nhánh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại các đơn vị trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên Công đoàn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên đoàn viên Công đoàn thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thành công chung hoạt động NHCSXH. Đồng thời, phối hợp với chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao đưa tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với năm 2010 với tỷ lệ tăng hàng năm là 19,04%. Trong 3 năm qua đã có 109.503 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với tổng số tiền trên 1.700 tỷ đồng, giúp cho 10.911 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút 6.264 lao động có việc làm, giúp 31.331 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng 71.401 công trình NS&VSMTNT và 3.470 căn nhà cho hộ nghèo.

Với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tích cực tham gia xây dựng, quản lý và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cũng làm tốt công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định tuy còn một số khó khăn, thách thức nhưng với vai trò, nhiệm vụ của mình Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2010 - 2012 đã đề ra.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục động viên cán bộ viên chức và người lao động trong chi nhánh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức và người lao động, chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đoàn viên Công đoàn, phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị phát động các phong trào thi đua, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn hàng năm 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%, 90% Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, trên 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc…

1

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Giám đốc đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định đạt được thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng và vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chú trọng đến công tác chăm lo và bảo vệ đến lợi ích của cán bộ viên chức và người lao động, phát động các phong trào thi đua để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng toàn hệ thống thực hiện thành công Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Nam Định
nhiệm kỳ 2012 -2015 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III.

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác