NHCSXH tỉnh Gia Lai triển khai các giải pháp hỗ trợ vay vốn cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (THGL - 17/4/2020)