NHCSXH chúc mừng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

17/11/2021
(VBSP News) Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), chiều 17.11.2021, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu NHCSXH đến chúc mừng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp và đón đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ.
6X0A9055

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ với Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động hệ thống NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng chặng đường 91 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển của Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí trong phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn hoạt động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thật sự là cầu nối của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng mong muốn phối hợp với Trung ương MTTQ triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó,  MTTQ Việt Nam thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội để đảm bảo cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tiếp tục triển khai, mở rộng Cuộc vận động “Vì người nghèo” nhằm bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội để bảo toàn vốn của Nhà nước, đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới NHCSXH khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua, làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với các Sở, ban ngành tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tránh tiêu cực, công khai, minh bạch.

PV

Các tin bài khác