Người nghèo xứ Thanh làm giàu từ đồng vốn nhỏ

Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng với nhiều vùng, miền khác nhau, có tới 11 huyện miền núi trong đó có 7 huyện nghèo. Vì vậy, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước hết sức cần thiết đối với phát triển kinh tế của địa phương là “đòn bẩy” quan trọng giúp bà con có cơ hội thoát nghèo.

Năm 2016, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đạt thành tích cao nhất khu vực Bắc Trung bộ trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đạt trên 7.900 tỷ đồng. Năm 2016, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp 60 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 2,4 nghìn lao động; hỗ trợ gần 6 nghìn lượt HSSV có chi phí học tập; đầu tư gần 52 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,… góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Phóng viên KHÁNH PHƯƠNG xin thông tin tới quý vị và bạn đọc một số hình ảnh dưới đây!