Mang mùa Xuân yêu thương đến với người nghèo thủ đô

(VBSP News) Trải qua 19 mùa Xuân, thời gian chưa phải là nhiều, nhưng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói chung, trong đó có chi nhánh thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao khi mới thành lập với dư nợ khoảng 300 tỷ đồng, đến nay NHCSXH thành phố Hà Nội đang triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng ưu đãi có tổng dư nợ đạt 11.778 tỷ đồng, với trên 253 nghìn khách hàng đang vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH thành phố đã giải ngân cho 115 nghìn lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn, trong đó có trên 2.900 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 78 nghìn lượt khách hàng vay vốn chương trình giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 86 nghìn lao động; cho vay 150 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho trên 37,5 nghìn lượt người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; 102 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội; trên 33 nghìn hộ gia đình vay vốn để xây mới, cải tạo trên 66 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Nhân dịp Tết đến Xuân về, phóng viên Việt Hải - Phan Anh xin giới thiệu phóng sự ảnh phản ánh hiệu quả đồng vốn vay trên địa bàn Thủ đô.