Lục Yên chú trọng hoạt động ủy thác cho vay vốn

04/03/2020
(VBSP News) Việc thực hiện ủy thác cho vay các chương trình tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tại huyện Lục Yên đã huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị cùng chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ nguồn vốn đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đầu tư cho con đi học và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Nhiều hộ thoát nghèo và có điều kiện vươn lên nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhiều hộ thoát nghèo và có điều kiện vươn lên nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Năm 2019, các hội, đoàn thể nhận ủy thác đã tích cực chỉ đạo tổ chức hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cùng cấp thực hiện có hiệu quả những nội dung nhận ủy thác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội nhận ủy thác các cấp và chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân tại Điểm giao dịch xã; thực hiện xây dựng nền nếp tiết kiệm, nâng mức gửi tiền tại NHCSXH của tổ viên.
Tại các Điểm giao dịch xã, các hội, đoàn thể cấp xã đã thực hiện khá tốt việc giám sát, hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ viên trước và trong khi giao dịch với ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch.
Cùng đó, các hội, đoàn thể nhận ủy thác còn phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ hội cơ sở tham gia hoạt động ủy thác, 100% ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn về tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo hội, đoàn thể với cán bộ, hội viên.
Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đã tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, các cấp hội, đoàn thể đã tổ chức kiểm tra 70 lượt xã, 353 Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với NHCSXH tổ chức kiểm tra theo chuyên đề về sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, sổ sách của 100% hội cơ sở.
Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt vướng mắc, tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách để giải thích, tuyên truyền cho hội viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, tồn tại tại cơ sở. Với sự nỗ lực của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Tổng dư nợ ủy thác qua các cấp hội năm 2019 đạt trên 498,2 tỷ đồng, với hơn 13.000 hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,10%.
Giám đốc NHCSXH huyện Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết: Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ huyện đến cơ sở thôn, xóm nên có điều kiện nắm bắt đầy đủ, chính xác về hoàn cảnh, điều kiện của đối tượng hội viên, đoàn viên. Việc NHCSXH huyện ủy thác một số hoạt động tín dụng cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ. Nguồn vốn ưu đãi đến được đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng NTM.
Để tiếp tục truyền tải vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, năm 2020, các cấp hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt ở các xã, các tổ có chất lượng tín dụng thấp; thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét vay vốn tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn.
Chỉ đạo hội cấp xã đôn đốc các Tổ tiết kiệm và vay vốn duy trì lịch sinh hoạt tổ theo định kỳ hàng tháng và có cán bộ ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể cấp huyện tham dự sinh hoạt. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, với chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục chuyển nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM.

Bài và ảnh Khắc Điệp

Các tin bài khác