Lai Châu phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

27/03/2020
(VBSP News) Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu quan tâm chỉ đạo. Với mục tiêu phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoạt động tín dụng chính sách đã thực sự góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, ổn định an sinh xã hội tại địa phương.
NHCSXH huyện Nậm Nhùn giao dịch với bà con xã Mường Mô

NHCSXH huyện Nậm Nhùn giao dịch với bà con xã Mường Mô

Lai Châu là tỉnh miền núi, có 4/8 huyện, thành phố là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 696 thôn, bản đặc biệt khó khăn, 23 xã biên giới thuộc các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn. Dân số toàn tỉnh có khoảng 456.000 người với 20 dân tộc cùng sinh sống.
Nhằm nâng cao đời sống người dân, ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó nguồn vốn tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao.
Giai đoạn 2015 - 2019, doanh số chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt gần 82 tỷ đồng, với 1.805 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 15.282 triệu đồng, với 298 hộ vay vốn. Đến hết năm 2019, dư nợ cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo đạt gần 67 tỷ đồng, với 1.507 hộ vay.
Từ nguồn vốn được vay, các hộ đã đầu tư vào chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa) với trên 1.639 con, chăn nuôi lợn trên 5.000 con, đào ao nuôi trồng 30ha thủy sản; trồng rừng, trồng cây ăn quả 12ha; sản xuất rau, trồng hoa ứng dụng công nghệ có giá trị kinh tế cao 5ha… Qua đó, đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 1.805 lượt hộ mới thoát nghèo, giúp người dân tự tin, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào SXKD, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời từng bước tiếp cận với kinh tế thị trường.
Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS giúp cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo định kỳ và đột xuất; đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, công khai, dân chủ theo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, tạo ra hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội to lớn.
Đồng thời, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các chương trình tín dụng chính sách xã hội nói chung, chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo nói riêng…
Có thể thấy, nguồn vốn ưu đãi hội đã thực sự đem lại kết quả thiết thực đến với các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác; diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 36,3 triệu đồng/người/năm, tăng 28,8 triệu đồng/người so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm trung bình hàng năm từ 3 - 4%, có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 35 xã… Những kết quả này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; củng cố, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời hạn quy định để người dân có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 5 năm.
Đồng thời, mở rộng cho vay đối với người lao động là thành viên của hộ mới thoát nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và bổ sung thêm nguồn vốn cho vay đối với NHCSXH tỉnh Lai Châu để nâng mức đầu tư cho vay theo nhu cầu và dự án của hộ mới thoát nghèo…

Bài và ảnh Hoàng Tình

Các tin bài khác