Kỳ Sơn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư gắn về tín dụng chính sách xã hội

06/09/2021
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40/CT-TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn. Tới dự Cuộc thi có Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kỳ Sơn Vi Thị Quyên, cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Các thí sinh tham gia dự thi trắc nghiệm

Các thí sinh tham gia dự thi trắc nghiệm

Cuộc thi được triển khai với hình thức trực tuyến trên hệ thống ELEARNING, thi trắc nghiệm, chọn đáp án. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi; thời gian làm bài 5 phút, mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm; người thắng cuộc là người đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ít nhất; người thi tham gia thi từ máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động, truy cập vào đường dẫn theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Đối tượng tham gia thi gồm cán bộ, viên chức tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kỳ Sơn; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp. Tại huyện Kỳ Sơn có 193 cán bộ, viên chức, người lao động dự thi. Tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi gồm: 60% câu hỏi nghiệp vụ ủy thác, 40% câu hỏi Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư. Thời gian tổ chức Cuộc thi tổ chức chia thành 3 kỳ bắt đầu vào ngày 06/9/2021 và kết thúc vào ngày 24/9/2021. Cơ cấu giải thưởng gồm: 16 giải thưởng dành cho 16 người đạt điểm cao nhất, thời gian trả lời ngắn nhất và được sắp xếp thứ tự theo số điểm từ cao xuống thấp. Gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Phát biểu tại Cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Vi Thị Quyên cho biết, thông qua Cuộc thi, cán bộ NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp nhận thức sâu sắc thêm về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, giúp các đối tượng dự thi biết sử dụng thành thạo các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số 4.0 trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tổ chức cuộc thi an toàn, thực hiện nghiêm túc 5k trong bối cảnh dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp và hướng tới đạt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2020 - 2025 đề ra, góp phần triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.

Vi Mây

Các tin bài khác