Không ngừng nỗ lực vì người nghèo

11/11/2017
(VBSP News) Ngày 11/11/2017, Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Ngọc Bảo - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh và Nguyễn Đức Hải đã đi thị sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai tín dụng chính sách và hoạt động Điểm giao dịch xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Vĩnh Long.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trực tiếp đến xã Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - một xã có dư nợ tại NHCSXH gần 27 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ có 41 triệu đồng và có số dư tiền gửi tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã trực tiếp đến xã Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - một xã có dư nợ tại NHCSXH gần 27 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ có 41 triệu đồng và có số dư tiền gửi tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng

Còn tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã động viên bà con vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Hiện xã Vân Trục có dư nợ trên 17 tỷ đồng, nợ quá hạn 65 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm của bà con tại NHCSXH là 636 triệu đồng

Còn tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã động viên bà con vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Hiện xã Vân Trục có dư nợ trên 17 tỷ đồng, nợ quá hạn 65 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm của bà con tại NHCSXH là 636 triệu đồng

Tại Điểm giao dịch xã Vân Trục, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo cũng đã kiểm tra hoạt động và nghe tình hình hoạt động của Tổ giao dịch lưu động NHCSXH huyện Lập Thạch thời gian qua

Tại Điểm giao dịch xã Vân Trục, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo cũng đã kiểm tra hoạt động và nghe tình hình hoạt động của Tổ giao dịch xã của NHCSXH huyện Lập Thạch thời gian qua

Đồng chí Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH kiểm tra việc niêm yết công khai thông tin về các hộ vay, các chương trình tín dụng chính sách mới của Nhà nước tại trụ sở UBND xã Vân Trục

Đồng chí Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH kiểm tra việc niêm yết công khai thông tin về các hộ vay, các chương trình tín dụng chính sách mới của Nhà nước tại trụ sở UBND xã Vân Trục

Tại tỉnh Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh đã kiểm tra hoạt động Điểm giao dịch phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc đã trực tiếp đối chiếu dư nợ của hộ vay và trò chuyện, động viên bà con vay vốn trên địa bàn

Tại tỉnh Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh đã kiểm tra hoạt động Điểm giao dịch phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc đã trực tiếp đối chiếu dư nợ của hộ vay và trò chuyện, động viên bà con vay vốn trên địa bàn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu vay vốn, mọi thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi, thủ tục vay vốn tại NHCSXH tỉnh Hải Dương đều được thực hiện công khai tại 265 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn trong 15 năm qua với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu vay vốn, mọi thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi, thủ tục vay vốn tại NHCSXH tỉnh Hải Dương đều được thực hiện công khai tại 265 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn trong 15 năm qua với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể

Hơn 15 năm hoạt động, NHCSXH các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long duy trì đều đặn phiên trực giao dịch cố định hàng tháng tại các xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban nhằm phổ biến kịp thời các chính sách mới, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời

Hơn 15 năm hoạt động, NHCSXH các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long duy trì đều đặn phiên trực giao dịch cố định hàng tháng tại các xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban nhằm phổ biến kịp thời các chính sách mới, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời

Tại Điểm giao dịch xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của chính quyền cũng như người dân địa phương về tín dụng chính sách

Tại Điểm giao dịch xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của chính quyền cũng như người dân địa phương về tín dụng chính sách

Qua chứng kiến hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, nghe báo cáo của Tổ giao dịch xã, kiểm tra quy trình tiếp cận vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Đoàn công tác ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ NHCSXH các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương và Vĩnh Long trong việc chuyển tải và quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi hơn 15 năm qua. Những cố gắng, nỗ lực đó đã góp phần thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Ban Lãnh đạo NHCSXH đã động viên bà con vay vốn tiếp tục sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn chính sách để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu và xây dựng cuộc sống mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới theo Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, Ban Lãnh đạo NHCSXH đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tăng cường rà soát, xác định các đối tượng cho vay, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của tín dụng chính sách xã hội và phục vụ người nghèo, các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, hiệu quả cao nhất.

Trần Trang tổng hợp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác