Khi nguồn vốn ưu đãi đến kịp thời

09/08/2021
(VBSP News) Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội luôn được NHCSXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) triển khai nhanh để hỗ trợ kịp thời người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
017ef415c3c1349f6dd0

NHCSXH huyện Quảng Ninh đảm bảo nguồn vốn vay đến với người dân trong mùa dịch

Ngay sau khi Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình, NHCSXH huyện Quảng Ninh đã triển khai ngay chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Phòng giao dịch đã tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quảng Ninh chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện phối hợp NHCSXH để triển khai thực hiện; Tổ chức triển khai, tập huấn quy trình nghiệp vụ cho vay đến tất cả cán bộ, phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tuyên truyền, rà soát đối tượng, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH huyện Quảng Ninh hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện các thủ tục để giải ngân vốn vay một cách kịp thời.

Với sự triển khai quyết liệt như trên, cuối tháng 7/2021, NHCSXH huyện đã ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Hường ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh với số tiền hơn 123 triệu đồng giải ngân nguồn vốn từ chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động cho 12 lao động với lãi suất ưu đãi cho vay 0%, thời hạn vay dưới 12 tháng và không cần tài sản đảm bảo.

Ông Võ Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Hường cho biết: Đại dịch COVID-19 khiến một số hoạt động của doanh nghiệp bị tạm dừng, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động cũng như doanh thu của doanh nghiệp. Sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng, doanh nghiệp thực hiện chi trả lương ngay cho người lao động trong thời gian ngừng việc để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không chỉ chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc được triển khai cấp bách trong bối cảnh doanh nghiệp sử dụng lao động đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19 mà các chương trình tín dụng chính sách xã hội khác cũng được NHCSXH huyện Quảng Ninh triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả. Hiện nay, NHCSXH huyện Quảng Ninh đang cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tính đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Quảng Ninh đạt 346 tỉ đồng, tăng 8,9 tỉ đồng so đầu năm, với gần 8.000 hộ còn dư nợ. Trong đó, tập trung các chương trình: Cho vay nhà ở xã hội tăng 6,2 tỉ đồng; giải quyết việc làm 6,5 tỉ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 1,5 tỉ đồng, NS&VSMTNT tăng 2,4 tỉ đồng. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng được NHCSXH và các tổ chức trong mạng lưới đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, do đó chất lượng tín dụng được duy trì ổn định.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp lan rộng, khó lường, NHCSXH huyện Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, ngân hàng cấp trên để quán triệt, chỉ đạo, động viên toàn thể mạng lưới NHCSXH trên địa bàn cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được kết quả khả quan, toàn diện trên các mặt hoạt động.

Giám đốc NHCSXH huyện Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Ngọc cho biết: Đến nay, đơn vị đã thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cho HĐND, UBND huyện ưu tiên bố trí nguồn từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH số tiền 3 tỉ đồng, (tăng 1,2 triệu đồng, đạt 141% kế hoạch giao tăng trưởng và 141% kế hoạch theo đề án xây dựng). Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội triển khai các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Quảng Ninh sẽ tích cực tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới; tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch.

Tuấn Huy

Các tin bài khác