Hội nghị đối thoại định kỳ NHCSXH quý IV năm 2018

03/01/2019
(VBSP News) Dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh, ngày 03/1/2019, tại Hà Nội, Hội sở chính NHCSXH đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc quý IV/2018.
Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc; Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH cùng đại diện tập thể người lao động tại Hội sở chính NHCSXH.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh khẳng định: Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là dịp để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn và tham gia đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục có liên quan. Qua đó sẽ giúp mối quan hệ giữa Người lao động - Công đoàn - Người sử dụng lao động được hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động; qua đó tạo sự đồng thuận rộng rãi trong tập thể cán bộ, viên chức và người lao động để xây dựng NHCSXH phát triển bền vững.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong quý IV và cả năm 2018, NHCSXH TW tiếp tục chủ động tham mưu cho các Bộ, ban ngành và các cơ quan liên quan lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn đạt 198.777 tỷ đồng, tăng 20.161 tỷ đồng so với năm 2017; tổng dư nợ đạt 187.792 tỷ đồng, tăng hơn 16 nghìn tỷ đồng so với năm 2017; trong đó, dư nợ tăng theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao là 12.938 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được tập trung, chỉ đạo trong toàn hệ thống. Nợ quá hạn và nợ khoanh đến 31/12/2018 chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp 0,78%/tổng dư nợ.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán, tài chính, mua sắm tài sản, hợp tác quốc tế và truyền thông, hiện đại hóa tin học đều được NHCSXH thực hiện tốt và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Về thực hiện thỏa ước lao động, Ban điều hành NHCSXH không ngừng nỗ lực phấn đấu, đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết và thoả thuận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong Thoả ước lao động tập thể. Đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động đối với người lao động do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHCSXH đã và đang thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đơn vị.

Về phía người lao động, nhìn chung đại bộ phận người lao động tại Hội sở chính đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết, thoả thuận trong Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh thông báo việc thực hiện một số chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động và trao đổi về ý kiến trong công tác khám, kiểm tra sức khỏe, chế độ tiền lương, bảo hiểm… cho người lao động tại Hội sở chính NHCSXH.

Đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực, các thành viên Ban đối thoại - đại diện cho tập thể người lao động tại Hội sở chính đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, các chế độ cho người lao động, như: chế độ tiền lương, các khoản trợ cấp cho người lao động, chế độ đối với người nghỉ hưu, nghỉ phép, cũng như công tác tổ chức cán bộ,…

Kết thúc Đối thoại định kỳ quý IV năm 2018, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được Ban điều hành NHCSXH ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

PV

Các tin bài khác