Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025

27/10/2022
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 14 nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
11

Quang cảnh Hội nghị

9 tháng qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh dần được khôi phục. Đảng ủy NHCSXHTW đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với nhiều kết quả nổi bật.

Đảng ủy NHCSXHTW đã  lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các giải pháp thích ứng, linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, chủ động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đến 30.9.2022, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 288.941 tỉ đồng, tăng 12,7% so với 31.12.2021; tổng dư nợ đạt 275.331 tỉ đồng, tăng 11% so với 31.12.2021, với trên 6,4 triệu hộ còn dư nợ.

Đặc biệt, Đảng ủy NHCSXHTW chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới; thực hiện các nội dung ưu tiên trong Kế hoạch chuyển đổi số và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Đảng ủy NHCSXHTW trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030…

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXHTW cũng đã tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra - giám sát, tổ chức xây dựng đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2022 của BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp. Đảng ủy NHCSXHTW và cấp uỷ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 07 chị bộ và 17 đảng viên là cấp uỷ viên đạt 100% kế hoạch năm, đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng 05 chi bộ và 09 đảng viên là cấp uỷ viên.

Đảng ủy NHCSXHTW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Phát động phong trào toàn hệ thống thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022 chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập NHCSXH; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc Kế hoạch của NHCSXH triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP. Chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Trao quà tết cho 9.412 suất quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền 6.669 triệu đồng; hỗ trợ 81 trẻ em mồ côi của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, số tiền 852 triệu đồng; hỗ trợ 67 trẻ em mồ côi của Chương trình “Nối Vòng tay thương” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, số tiền 1.054 triệu đồng; hỗ trợ 624 lá chưa lành của Chương trình cặp lá yêu thương với tổng số tiền 1.825 triệu đồng;  hỗ trợ xây 46 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Sóc Trăng, Quảng Trị với tổng số tiền 2.450 triệu đồng …

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt tới cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

PV

Các tin bài khác