Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ quý IV-2021

04/03/2022
(VBSP News) Ngày 04.3.2022, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH họp phiên thường kỳ quý IV-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp.
6X0A5365a

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT; các đồng chí Ủy viên HĐQT, thành viên Ban chuyên gia tư vấn HĐQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.
Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH nhấn mạnh: Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng với biến chủng mới, mạnh hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tiên quyết là phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch đồng hành với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, NHCSXH đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp từ Trung ương đến địa phương, tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành chức năng. Bên cạnh đó cán bộ trong toàn hệ thống NHCSXH đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

6X0A5179

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả hoạt động quý IV-2021

Đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 256.324 tỷ đồng, tăng 22.779 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 247.970 tỷ đồng, tăng 21.773 tỷ đồng (+9,6%) so với cuối năm 2020, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỷ đồng, tăng 15.527 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; các đơn vị trong toàn hệ thống giải ngân cho 2.474 lượt người sử dụng lao động với số tiền là 2.316 tỷ đồng để trả lương cho 603.050 lượt người lao động.
Trong năm 2021, tổng doanh số cho vay đạt 80.211 tỷ đồng, tăng 4.386 tỷ đồng so với năm 2020, với trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% trên tổng dư nợ. Kịp thời xử lý các khoản nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp người vay có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống.
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ NHCSXH góp phần đem lại những kết quả tích cực trong thời gian qua. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, NHCSXH tiếp tục tập trung triển khai ngay nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, NHCSXH đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các giải pháp nhằm triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi và thực hiện hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

6X0A5308

Quang cảnh phiên họp

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch HĐQT yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới. Tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu về vốn của các đối tượng thụ hưởng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao và đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 đến 31/3/2022.
Bên cạnh đó, NHCSXH phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan và chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai kịp thời Nghị quyết số 11/NQ-CP; chủ động nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu quả gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2 năm giai đoạn 2022 - 2023.

PV

Các tin bài khác