Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với NHCSXH

23/03/2021
(VBSP News) Ngày 23/3/2021, tại Hà Nội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cùng đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với NHCSXH nhằm đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS và các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
22

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến hết 31/12/2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 233.426 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 226.197 tỷ đồng, với hơn 7,9 triệu món vay của trên 6,4 triệu khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó, trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào DTTS thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với tổng dư nợ đạt 56.004 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng dư nợ của NHCSXH. Dư nợ bình quân một hộ đồng bào DTTS đạt 39,3 triệu đồng/bình quân chung toàn quốc là 35 triệu đồng; dư nợ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 114.622 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng dư nợ của NHCSXH, với gần 3,9 triệu món vay của trên 3,1 triệu khách hàng đang còn dư nợ; dư nợ bình quân một hộ trong khu vực đạt 37 triệu đồng/bình quân chung toàn quốc là 35 triệu đồng. Dư nợ bình quân một xã tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 21,7 tỷ đồng.

55

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết: NHCSXH được Chính phủ giao thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có đồng bào DTTS. Các chương trình cho vay đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, giúp đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cùng chung sức xây dựng, phát triển đất nước. Gần 20 năm qua, tín dụng chính sách đã góp phần giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó có trên 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 165 nghìn lao động; giúp trên 211 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào DTTS được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,4 triệu công trình NS&VSMTNT; xây dựng hơn 216 nghìn căn nhà ở cho hộ đồng bào,…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận cũng như đề xuất một số kiến nghị về việc triển khai tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030: Về nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu; Về xây dựng Nghị định về tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu; Về nội dung liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình mục tiêu,…

33

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đánh giá cao hoạt động của NHCSXH luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS và miền núi trong suốt những năm qua. Mặc dù kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN có bước phát triển mạnh trong những năm gần đây, nhưng vẫn là vùng khó khăn nhất, là “lõi nghèo của cả nước”. Trong giai đoạn 2021-2030, Đảng, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm có các chủ trương, chính sách tập trung phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi.Chủ tịch Hà Ngọc Chiến đề nghị các Uỷ ban của Quốc hội, Bộ, ngành liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước dành cho tín dụng chính sách xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 120/2020/QH14. Trong giai đoạn mới, chính sách tín dụng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi cần có nhiều đổi mới và mở rộng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng cho vay đến các dự án SXKD, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS.

PV

Các tin bài khác