UBND tỉnh Hà Giang làm việc với NHCSXH

21/01/2021
(VBSP News) Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng vừa có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh về đề nghị của tỉnh Hà Giang đối với chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
1

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Giang đã thông tin khái quát một số kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Giang thời gian qua và đề xuất NHCSXH hỗ trợ vốn vay ưu đãi để thực hiện Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Giang trong năm 2020. Đồng thời ghi nhận những đề xuất của tỉnh Hà Giang đối với NHCSXH về hỗ trợ vốn vay ưu đãi để thực hiện Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND. Tổng Giám đốc cho biết NHCSXH luôn ủng hộ và đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả chính sách này. Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị tỉnh Hà Giang cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Đề án để NHCSXH có thể bố trí nguồn lực thực hiện cho vay hiệu quả, nhằm góp phần giảm nghèo bền vững.

PV

Các tin bài khác